Heron takes off on the River Bradford
Heron takes off on the River Bradford